Ngọc Tùng giúp nông dân sản xuất

 • Hướng dẫn nông dân qui trình canh tác lúa

  /vnt_upload/gallery/08_2015/thumbs/675_Zalo_635749673820238848.jpg

   

 • Hướng dẫn nông dân kỹ thuật chăm sóc đồng ruộng

  /vnt_upload/gallery/08_2015/thumbs/675_WP_20150812_016.jpg

   

 • Cùng nông dân thăm ruộng

  /vnt_upload/gallery/thumbs/675_

   

 • Cùng nông dân thăm ruộng

  /vnt_upload/gallery/08_2015/thumbs/675_Zalo_635749669043755820.jpg

   

 • Ngọc Tùng giúp nông dân sản xuất

  /vnt_upload/gallery/08_2015/thumbs/675_WP_20150811_018.jpg

   

 • Cùng nông dân thăm ruộng

  /vnt_upload/gallery/08_2015/thumbs/675_WP_20150811_016.jpg

   

 • Cùng nông dân thăm ruộng

  /vnt_upload/gallery/08_2015/thumbs/675_Zalo_635749669074427614.jpg

   

 • Cùng nông dân thăm ruộng

  /vnt_upload/gallery/08_2015/thumbs/675_Zalo_635749669421692915.jpg

   

 • Mô hình trình diễn

  /vnt_upload/gallery/08_2015/thumbs/675_WP_20150730_001.jpg

   

 • Cùng nông dân thăm ruộng

  /vnt_upload/gallery/08_2015/thumbs/675_WP_20150606_016.jpg

   

 • Cùng nông dân thăm ruộng

  /vnt_upload/gallery/08_2015/thumbs/675_WP_20150609_071.jpg

   

 • Cùng nông dân thăm ruộng

  /vnt_upload/gallery/08_2015/thumbs/675_WP_20150609_061.jpg